کاربر دوره

حسین حسینی

آقای یوسفیان جدای از اینکه دورشون خیلی کامل هست، خودشون خیلی پیگیر و دلسوز هستند.

نظر کاربر دوره

زهرا کاظمی

دوره ارزهای دیجیتال خیلی عالی بود، مطالب کامل و به زبان ساده گفته شده، ممنونم