دوره جامع بورس ایران

18 دانشجو

بعد از گذراندن این دوره…

شما تبدیل به یک معامله گر و تریدر حرفه ای خواهید شد که می‌توانید معاملات بسیار عالی انجام دهید.

با استفاده از این آموزش ها، تحلیل های بنیادی و تابلو خوانی و تکنیکال میتوانید بهترین نتیجه را در بازار بگیرید.

با استفاده از این دوره می توانید به عنوان یک مشاور حرفه ای سرمایه گذاری در بورس فعالیت داشته باشید.

مدرس:

مدرس ، مشاور و تحلیل گر بازار های مالی

50,000,000﷼